Casal VivartistPRESENTACIÓ
VivArtist és una iniciativa de Vivències amb 3 anys d’experiència amb l’objectiu de fer-se un lloc en el mercat de la formació artística, oferint serveis de qualitat. 
Promoguda per la basant artística d’un membre, part de la direcció de Vivències i el coneixement en aquestes tres àrees (cant, dansa, interpretació) amb experiència en el món artístic des de la part tècnica fins a la de gestió i coneixement del sector, avalen el projecte i el fan  créixer  juntament amb  el  seu  equip de professionals  en les  tres àrees. 
Els promotors de VivArtist creiem que en la producció del servei l’aspecte més important, és la gent de la que es disposa per a produir aquests serveis. El personal  que  produeix els serveis  és  la peça de l’engranatge  que està permanentment en contacte amb els participants,  i per aquest motiu la seva formació i motivació són aspectes clau per a fer funcionar la iniciativa amb la màxima qualitat, que vol dir satisfacció per als participants, per a les famílies en veure l’evolució de l’aprenentatge, i satisfacció també per a l’escola. 
L’estiu és l’estació de l’oci i del lleure per excel·lència.  Un  període  Inter escolar  en  el qual infants i joves necessiten d’un espai on puguin gaudir d’unes propostes de qualitat que els permetin enriquir-se amb el màxim nombre d’experiències possibles i gestionat per professionals amb voluntat i motivació. 
Amb aquesta visió, des de Vivències creiem que el Casal d’estiu VivArtist és una alternativa pedagògica molt interessant per al temps de vacances dels infants. El principal objectiu és que els nens i nenes tinguin un record inoblidable del seu pas pel casal i sobretot que gaudeixin dels amics a través del cant, la dansa i la interpretació, on podran gaudir i aprendre tot el que envolta el món artístic. 

TREU L'ARTISTA QUE PORTES DINS! Un casal innovador i de nivell.


Programació general de l’activitat
Els torns es distribuiran per setmanes, que per al 2017 seran:
Primera setmana: 26 de juny al 30 de juny
Segona setmana: 3 de juliol al 7 de juliol.
Tercera setmana: 10 de juliol al 14 de juliol.
Quarta setmana: 17 de juliol al 21 de juliol.
Cinquena setmana: 24 de juliol al 28 de juliol.
Sisena setmana: 31 de juliol

Altres serveis complementaris

Les activitats d’estiu VivArtist es desenvoluparan de 9 a 13.30 hores, de dilluns a divendres. De forma complementària s’oferiran els següents serveis:
  • Servei d’ acollida matí (SAM), de 8 a 9 hores del matí.
  • Servei de menjador (MEN), de 13.30 a 16 hores del migdia
  • Servei d’ acollida tarda (SAT), de 16 a 17 hores de la tarda.Metodologia

Entenem el procés de l’educació com un procés integral on s’ha de desenvolupar el SER, SABER I SABER FER de l’ infant. 

Volem aconseguir un aprenentatge significatiu fent partícip a l’ infant en tot moment. Entenent com aprenentatge significatiu l’acomodació dels nous conceptes assimilats a aquells que ja es tenien, donant sentit a allò que s’està fent. 

Entenem doncs, l’aprenentatge en un sentit bidireccional  on l’educador  i  l’educand comprenen un sistema d’aprenentatge mutu. En aquest sentit, la nostra eina bàsica metodològica i fonamental serà el desenvolupament artístic de cada participant. 

Cal esmentar que tots els nens han de poder participar en totes les activitats, per tant haurem de conèixer les seves aptituds i necessitats tot adaptant el que sigui necessari. 

La nostra metodologia serà flexible i s’anirà adequant a les necessitats dels infants a cada moment amb la finalitat de potenciar que aquests tinguin aprenentatges significatius. 

Conscients de l’edat que tenen els potencials usuaris del casal, pretenem donar-li un caire predominantment artístic i de lleure. Les activitats recreatives seran l’eix i alhora  contingut essencial que tindrà com a punt i final la realització d’un musical on s’hi veurà reflectit tot l’aprenentatge del Casal VivArtist. 

Els casals d’estiu VivArtist tindran com a tema monogràfic TREU L’ARTISTA QUE PORTES DINS Aquest centre d’interès anirà lligat a diferents activitats artístiques totes vinculades  amb teatre musical. 
Descripció del tipus d’activitat

Dividim els tipus d’activitats que durem a terme en dos tipus: activitats bàsiques i específiques per edat i les activitats referents al centre d’interès. 
Activitats  Principals 
Entenem per activitats principals aquelles que formen el substrat de VivArtist el Casal. Les comunes a totes les franges d’edat seran: 
CANT 
Sessió de treball
- Tenir una idea bàsica del mecanisme  vocal.
- Conèixer, distingir i integrar les qualitats del so (intensitat, altura, timbre i durada).
- Entendre el cos com a unitat bàsica i conjunt per tal de poder fonar correctament.
- Prendre consciència  dels mecanismes  corporals que s'activen a l'hora de cantar.
- Conèixer i usar els punts de suport corporals per a la fonació correcta.
- Respirar correctament i activament a l'hora de cantar.
- Reconèixer i saber fer correctament  veu projectada.
- Saber què cal fer per tenir una veu eficient  i sana.
- Utilitzar correctament el suport a l'hora de cantar.
DANSA 
Sessió de treball
- Adquirir les diverses tècniques per a cada disciplina  de dansa.
- Treballar  els diferents estils.
- Tenir un coneixement bàsic sobre la nostra anatomia
- Seguir les classes  dels diferents  estils.
- Treballar  els escalfaments  i estiraments bàsics per a no lesionar-se.
- Integrar els diversos estils en una coreografia  basada en el musical.
INTERPRETACIÓ
Sessió de treball
- Adquirir coneixements sobre la posada en escena.
- Desenvolupar tècniques de respiració, concentració i relaxació.
- Projectar correctament amb veu parlada.
- Fomentar més cultura del gènere "teatre musical".
- Viure la creació  d'un musical.
- Desenvolupar diverses tècniques per aprendre els texts de memòria.
- Presentar un monòleg o escena.
- Aprendre com es configura una escena  teatral.
- Observar, analitzar i gaudir de la dramatúrgia com a text literari.
- Interpretar repertori utilitzant correctament els diferents modes vocals amb els recursos necessaris.Activitats comuns

Activitats Psicomotores: Sensoriomotrius (3 a 6 anys). Es crearan tres espais diferents dins la sala polivalent. L’espai sensoriomotor tou amb matalassos, coixins …. , l’espai sensoriomotor dur utilitzant les espatlleres, els bancs…, l’espai del joc simbòlic amb robes per poder-se disfressar. Els nens i les nenes podran triar i canviar d’espai sempre dinamitzats pels monitors.

Activitats Psicomotores: Sociomotrius (3 a 8 anys). S’utilitzaran per potenciar la relació entre ells, realitzant un treball d’hàbits i d’actituds.

Activitats Psicomotores: Perceptiu- motrius. Els sentits i la seva estimulació seran el centre d’aquestes activitats

Activitats Aquàtiques (Sortida a la piscina d’estiu Opcional). L’atractiu del medi aquàtic i  els jocs amb diferents materials possibilitaran una familiarització a l’aigua pels més petits i un treball lúdic i recreatiu pels més grans. En aquestes sessions es treballaran els següents continguts:

Jocs d’Aigua. Es potenciarà la utilització dels jocs d’aigua  a dins  del  recinte  de  les escoles,

Activitats d’Expressió Plàstica i manuals. Potenciarem la imaginació i la creativitat.

Activitats d’Expressió Corporal. Els llenguatges expressius com expressió de sentiments, sensacions,  fets… Utilitzarem  el mim i la dramatització  per dur a terme les representacions. 

Sortides a activitats de lleure i culturals. Els dimecres serà els dia que aprofitarem per fer les sortides, atès que és una manera de trencar la setmana. En principi, farem sortides de migdia com poden ser les sortides a un teatre, a la radio, a una escola de dansa o música per fer alguna masterclass.

Activitats específiques

- Visita a una escola de dansa i/o musica

- Visita a un teatre per conèixer el seu funcionament

- Visita taller d’un grup de percussió.

- Masterclass d’un especialista  en dansa o cant.

- Taller de maquillatge

- Tallers de teatre i expressió corporal mitjançant jocs adaptats a l’edat.

Activitats  extraordinàries:

- Decorem el musical

- Fem teatre al carrer.

- Vestuari

Excursions:

- Sortida setmanal vinculada al teatre musical.

- Sortides lúdic artístiques.

- Sortides i activitats esportives per a trencar la rutina.


TREU L'ARTISTA QUE PORTES DINS! Un casal innovador i de nivell.