ExtraescolarVivArtist a l'Escola


OBJECTIUS: 

Amb aquesta proposta es vol arribar a l'escola perquè els nens/es puguin adquirir coneixements de teatre musical, adaptats a les edats dels diferents cicles escolars, amb la finalitat de formar als participants durant tot el curs acadèmic per acabar fent un musical a final de curs i petites mostres cada trimestre.

Els horaris i sessions es repartiran durant la setmana com qualsevol extraescolar, amb tres hores repartides en dos o tres dies segons com a l'escola més li convingui.


PUNTS A TREBALLAR:

Utilitzarem el llenguatge i els recursos adequats, per a que els participants puguin adquirir L’ART DE LA COMUNICACIÓ, dirigits per professionals del món artístic i professionals de les tres disciplines.

Treballarem el CANT amb classes teòriques i pràctiques adaptades, de forma que els protagonistes aprenguin a interpretar cançons i puguin comunicar-ho als seus companys, familiars i mestres. Tot això amb el treball col•lectiu i individual interpretatiu de cançons. Iniciarem als participants a l’art de la DANSA, estimulant la seva mobilitat, la coordinació i la destresa.

Fomentarem la comunicació amb un públic des d’exercicis de presència escènica fins a coreografies adequades a cada nivell, que formin el musical general. També incidirem en la tècnica d’INTERPRETACIÓ, aplicant exercicis que facilitin i millorin la rapidesa mental dels participants, amb escenes i proves d’improvisació.


LA COMBINACIÓ DE LES 3 DISCIPLINES “CANT-DANSA-INTERPRETACIÓ” permetrà confeccionar UNA MOTIVANT MOSTRA ARTÍSTICA que es mostrarà al final del procés a la mateixa escola o bé teatre proper. 

La mostra s'organitzarà en funció del volum de participants, així com de les necessitats de cada escola.