SeniorTALLERS DE TEATRE MUSICAL


OBJECTIUS: 

Amb aquesta proposta es vol que la Gent Gran pugui adquirir coneixements, adaptats a les possibilitats de tothom, relacionats 
amb la interpretació del teatre musical, amb la finalitat de fer una representació artística al final del trimestre. 
Horaris: Sessions de 1.5 hs de dilluns a divendres tardes 


PUNTS A TREBALLAR: 

Utilitzarem el llenguatge i els recursos adequats, per a que els participants puguin adquirir L’ART DE LA COMUNICACIÓ, dirigits per professionals del món artístic altament sensibles pel col·lectiu de la gent gran. 
Treballarem el CANT amb classes teòriques i pràctiques adaptades, de forma que els protagonistes aprenguin a interpretar cançons i puguin comunicar un missatge a un públic receptor concret. Tot això amb el treball col•lectiu i individual interpretatiu de cançons. 

Iniciarem als participants a l’art de la DANSA, estimulant la seva mobilitat, la coordinació i la destresa. Fomentarem la comunicació amb un públic des d’exercicis de presència escènica fins a coreografies que facin al públic receptor, connectar amb l’intèrpret. Tot això mitjançant propostes de moviments bàsics, i coreografies adequades al seu nivell. 
També incidirem en la tècnica d’INTERPRETACIÓ, aplicant exercicis que facilitin i millorin la rapidesa mental dels participants, 
amb escenes i proves d’improvisació. 


LA COMBINACIÓ DE LES 3 DISCIPLINES “CANT-DANSA-INTERPRETACIÓ” permetrà confeccionar UNA MOTIVANT MOSTRA ARTÍSTICA que es mostrarà al final del procés. 

La mostra s'organitzarà en funció del volum de participants, en un teatre, casal, o centre cívic proper.